bubbeltelevisie

20-03-2018 - Woord van de Dag - Van Dale Uitgevers

bubbeltelevisie

De ‘ultieme groenlinksige bubbeltelevisie’. Zou dat een geschikte typering zijn voor de Tegenlicht-aflevering van afgelopen zondagavond, vraagt NRC Next zich vandaag af. De titel van Tegenlicht luidde ‘Worsteling van de groenmens’ en het programma ging over ‘klimaatapathie’ en ‘ecodilemma’s’, die … Lees verder

De ‘ultieme groenlinksige bubbeltelevisie’. Zou dat een geschikte typering zijn voor de Tegenlicht-aflevering van afgelopen zondagavond, vraagt NRC Next zich vandaag af. De titel van Tegenlicht luidde ‘Worsteling van de groenmens’ en het programma ging over ‘klimaatapathie’ en ‘ecodilemma’s’, die soms leiden tot ‘ecorexia’.

Ecorexia kenden we al. Dat woord maakte zijn mediadebuut in januari 2016 en is langzamerhand wel rijp voor vermelding in het woordenboek. Klimaatapathie is een gelegenheidswoord dat sinds 2014 geregeld opduikt in de media en groenmens is nóg ouder: al sinds 2006 wordt de ecologisch verantwoorde medemens soms enigszins schertsend groenmens genoemd. Het woord past in het relatief jonge rijtje samenstellingen met mens, waarin het eerste lid een adjectief is dat een ideologie aanduidt en waartoe bijvoorbeeld linkmens, rechtsmens en ook goedmens (iemand met politiek correcte opvattingen) behoren.

Laten we het dus maar hebben over bubbeltelevisie, want dat is wel een debuutwoord. Hoewel? Deze taalvorm werd op 3 maart 2007 in de Belgische krant De Standaard al eens gebruikt om een ‘weersbestendige televisie’ voor naast het bubbelbad te typeren. Maar dat is wat anders.

NRC stelde het woord bubbeltelevisie samen op basis van bubbel in de betekenis ‘leefwereld, levenssfeer waarin mensen die niet tot de eigen kring behoren, niet of nauwelijks kunnen doordringen’ (Dikke Van Dale). In die betekenis tref je bubbel onder meer aan in de uitdrukking in een bubbel leven.

Bubbeltelevisie zou je kunnen definiëren als doelgroepgerichte televisie die de kijker bevestigt in zijn opvattingen over de wereld. Wie bubbel-tv kijkt, wordt dus niet geconfronteerd met meningen van andersdenkenden en niet geprikkeld om het eigen wereldbeeld te toetsen (en bij te stellen). Veel wijzer word je er waarschijnlijk niet van.

Zijn er meer van dit soort samenstellingen met bubbel? Een paar. Op 1 februari 2017 werd De Groene Amsterdammer op Twitter een bubbelblad genoemd, op 1 maart 2017 noemde een twitteraar De Volkskrant een ‘Volkomen Stuurloze Bubbelkrant’. Ook bubbelsite en bubbelmedia hebben we al eens op Twitter aangetroffen, maar courant zijn die woorden (nog) niet. Dat geldt ook voor bubbeljournalistiek, dat vorig jaar en eerder deze maand een paar keer op Twitter figureerde.

Hoewel bubbel nog niet een heel productief eerste deel van nieuwe samenstellingen is, moeten we dit woord wel in de gaten houden: de bubbel kan zomaar barsten.

Definitie

bubbeltelevisie (v, g.mv.) doelgroepgerichte televisie die de kijker bevestigt in zijn opvattingen over de wereld


facebookwetenschap

19-03-2018 - Woord van de Dag - Van Dale Uitgevers

facebookwetenschap

Andreas Hensel, de directeur van het Bundesinstitut für Risikobewertung, maakt zich vandaag in NRC Handelsblad zorgen om quasiwetenschappelijke discussies waarin emoties de boventoon voeren. Spookdebatten noemt hij zulke discussies en hij typeert de wijze waarop de informatie die in zulke … Lees verder

Andreas Hensel, de directeur van het Bundesinstitut für Risikobewertung, maakt zich vandaag in NRC Handelsblad zorgen om quasiwetenschappelijke discussies waarin emoties de boventoon voeren. Spookdebatten noemt hij zulke discussies en hij typeert de wijze waarop de informatie die in zulke discussies tot stand komt als facebookwetenschap: ‘Met dr. Google is iedereen in 15 minuten een expert. Dan voelt men zich voldoende geïnformeerd om bij wetenschappelijke kwesties inhoudelijk mee te discussiëren. Het resultaat is vaak een soort Facebook-wetenschap, waarbij iedereen zijn zegje doet.’

In tegenstelling tot de NRC, die ‘Facebook-wetenschap’ met een hoofdletter en een streepje spelt, spellen wij het woord liever zonder streepje, net als Twitterbericht. De vraag of facebookwetenschap met een kleine letter of een hoofdletter moet worden gespeld, is iets ingewikkelder te beantwoorden.

Gaat het hier om ‘wetenschap’ die op het sociale medium Facebook wordt bedreven, dan is de spelling Facebookwetenschap gewenst. Gaat het daarentegen om een ‘wetenschappelijke discussie’ waarin feiten worden vervangen door emoties en ongefundeerde standpunten, ongeacht de setting waarin die discussie plaatsvindt, dan is Facebook een metafoor en moet facebookwetenschap met een kleine letter worden gespeld.

Op internet is het woord een paar keer te vinden. Op de website Eos Wetenschap was bijvoorbeeld al eens sprake van ‘facebookwetenschap, waarbij zoveel mogelijk likes worden verzameld’. Elders vraagt iemand zich retorisch af: ‘waarom moet gezond verstand altijd lijden onder facebookwetenschap, half begrepen Libelle-artikelen en kapperszaakroddel’. Ook in deze contexten, waarin facebookwetenschap als een metafoor voor onzuivere wetenschap wordt behandeld, wordt het woord terecht met een kleine letter gespeld.

Eigenlijk is het woord facebookwetenschap alleen maar interessant als het een metafoor is voor nepwetenschap die berust op emoties (en die al dan niet gericht is op het verkrijgen van sympathie van anderen, bv. door middel van likes). De voorlopige definitie luidt daarom:

facebookwetenschap (v. g.mv.) quasiwetenschappelijke informatie-uitwisseling op basis van emoties in plaats van feiten, synoniem nepwetenschap