identiteitsoorlog

12-12-2017 - Woord van de Dag - Van Dale Uitgevers

identiteitsoorlog

‘De aankomende feestdagen zijn geen onderdeel van een identiteitsoorlog’, schrijft columnist Özcan Akyol vandaag in het Algemeen Dagblad. Het is een interessant woord, identiteitsoorlog. Het debuteerde in 2011 in NRC Handelsblad, maar werd sindsdien niet meer aangetroffen tot het begin … Lees verder

‘De aankomende feestdagen zijn geen onderdeel van een identiteitsoorlog’, schrijft columnist Özcan Akyol vandaag in het Algemeen Dagblad. Het is een interessant woord, identiteitsoorlog. Het debuteerde in 2011 in NRC Handelsblad, maar werd sindsdien niet meer aangetroffen tot het begin dit jaar opdook in De Morgen. En vandaag staat het dus opnieuw in de krant.

Identiteitsoorlog oogt op het eerste gezicht als de vergrotende trap van identiteitsconflict. Dat woord, dat ook niet in de Dikke Van Dale staat, is al wat langer in gebruik. Oorspronkelijk werd daarmee een innerlijk conflict aangeduid: over kinderen van mensen met een migratieachtergrond schreef NRC Handelsblad op 26 februari 1975 dat zij soms worstelden tussen vasthouden aan tradities uit de eigen cultuur en aanpassen aan de westerse cultuur. De krant noemde die innerlijke worsteling een identiteitsconflict.

Met identiteitsoorlog wordt iets anders aangeduid: een vooralsnog vooral verbaal gevoerde strijd tussen groepen met verschillende culturele achtergronden binnen de multiculturele samenleving.

Bij nader inzien is er dus een fors inhoudelijk verschil tussen identiteitsconflict en identiteitsoorlog: wordt met het eerste een innerlijke strijd, een zielsconflict, een tweestrijd bedoeld die voortkomt uit twijfel, met identiteitsoorlog wordt daarentegen een tussen groepen gevoerde (verbale) strijd bedoeld die voortkomt uit pal tegenover elkaar staande zekerheden (dogma’s).

Het lijkt erop dat het woord identiteit in beide samenstellingen verschillende betekenissen heeft. Verwijst identiteit in identiteitsconflict naar iemands persoonlijkheid, in identiteitsoorlog verwijst identiteit naar de groepsidentiteit, naar de cultuur dus waaruit iemand voortkomt. Identiteitsoorlog verwijst dan ook naar iets wat niet in een persoon, maar tussen collectieven wordt ‘uitgevochten’. Het woord is een synoniem van cultuurstrijd.


strooitegel

11-12-2017 - Woord van de Dag - Van Dale Uitgevers

strooitegel

De Telegraaf schrijft vandaag over strooitegels, ‘slimme’ tegels die op treinstations worden gelegd om informatie te verschaffen over ‘wanneer en hoeveel er gestrooid moet worden om perrons sneeuw- en ijsvrij te houden’. Slim betekent dat de tegels uitgerust zijn met … Lees verder

De Telegraaf schrijft vandaag over strooitegels, ‘slimme’ tegels die op treinstations worden gelegd om informatie te verschaffen over ‘wanneer en hoeveel er gestrooid moet worden om perrons sneeuw- en ijsvrij te houden’.
Slim betekent dat de tegels uitgerust zijn met sensoren en/of chips die data doorgeven aan een computer. Daar is energie voor nodig. Die halen de sensoren of chips niet uit een voeding (een batterij of het lichtnet), maar uit ongebruikte energie uit de wifi-, gsm- en 4G-netwerken. Dat is innovatief.

Op basis van de data die de sensoren in de tegels verzamelen, kan precies bepaald worden waar wanneer gestrooid moet worden en hoeveel strooizout er nodig is. Zo kan niet alleen op zout worden bespaard, maar is er ook sprake van milieuwinst, omdat de verwachting is dat er minder vaak hoeft te worden gestrooid.

In feite zijn de strooitegels taalkundig gezien ‘strooisensortegels’, dus tegels die met strooisensoren zijn uitgevoerd. Ongetwijfeld kunnen zulke strooisensoren (op termijn) ook in andere materialen worden toegepast, waardoor wellicht ook samenstellingen als strooiasfalt en strooibeton in het verschiet liggen. Het is natuurlijk ook denkbaar dat het woord strooitegel weer snel verdwijnt en we uiteindelijk alleen het woord strooisensor overhouden.