Wat is juist: ik reken erop of ik reken er op?

Juist is: ik reken erop.

Uitleg:
Er is een eenvoudige spellingregel die luidt: als het bijwoord er wordt gevolgd door een voorzetsel, dan schrijven we dat voorzetsel aan er vast. Het is dus erop, en bijvoorbeeld ook eraan, erbij, erbuiten, erdoor, erin, erover, eruit en ervan. Een makkelijke regel zonder uitzonderingen. Sterker nog, de regel geldt ook als het tweede deel geen voorzetsel is, maar een bijwoord. Ook woorden als erheen, eronderdoor en ertoe schrijf je dus altijd aan elkaar. Trouwens, ook als het eerste deel niet er luidt, maar hier, daar of waar, komt het voorzetsel of bijwoord er altijd aan vast: hierop, hiertoe, daarin, daarvandaan, waaruit, waarheen.

Als je hecht aan correct spellen is het dus een goed idee om de tekst die je zonet geschreven hebt nog even na te lopen op combinaties als ‘er in’, ‘er door’ enz. Dat levert bijna altijd wel wat op.

Van Dale Taaltraining Correct Nederlands
Voor iedereen die veel teksten schrijft en daarbij geen taalfouten mag maken, en voor iedereen die graag zijn kennis over de laatste spellingregels wil opfrissen. Spijker in één dag uw kennis van de Nederlandse spelling en grammatica weer helemaal bij. Meer informatie>>>