Wat is juist?

Welk werkwoord gebruik je hier: De regering heeft een belangrijke stap ...?

Antwoord
De beste keuze is gezet. Daarnaast zijn ook genomen, gedaan en gemaakt mogelijk.

Uitleg
Onze taal kent vele min of meer vaste verbindingen van een zelfstandig naamwoord en een werkwoord: een keuze maken, een vraag stellen, een beslissing nemen. In plaats van dat laatste lees je ook wel een beslissing maken, maar dat is een lelijk anglicisme (to make a decision).

Het meest gebruikelijke werkwoord bij stap is zetten. Als kind zet je je eerste stappen. Ook in figuurlijke zin is zetten daarom het gepaste werkwoord. Elk stappenplan begint met het zetten van de eerste stap.

Zoals wel vaker is echter ook hier de invloed van het Engels merkbaar. In die taal hoort bij step het werkwoord to take. Onder invloed daarvan lees je vaak dat er stappen genomen worden. Op zich is daar niets mis mee, net zo min als met een stap doen of een stap maken. Maar voor veel taalgebruikers voelt een stap zetten toch net wat beter. Al blijft dat natuurlijk een kwestie van smaak.

Lees ook op het Van Dale Taalpodium: Wat is juist: Dat is niet ondenkbeeldig of Dat is niet denkbeeldig

Vorig artikel
Volgend artikel