Kwaliteit

Kies uw training

Kwaliteit

Met Van Dale Taaltrainingen bieden wij u de beste taalhulp om zakelijk professioneler en succesvoller te communiceren. Het spreekt voor zich dat wij de hoogste kwaliteit nastreven. In onze trainingen, in onze processen en in additionele zaken die bij een training komen kijken.

 

Kwaliteit in training

Onze trainingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De trainingen voldoen aan de door Van Dale en Language Partners gehanteerde taal- en kwaliteitsnormen. Voor Van Dale Taaltrainingen zijn de beste trainers geselecteerd.
Om de kwaliteit van onze taaltrainingen te waarborgen, blijven wij ook tijdens iedere cursus de vinger aan de pols houden. Wij monitoren of alle aspecten aan onze strenge eisen voldoen, o.a. door een evaluatie na de sessies. Ook aan het einde van de training vragen wij u om een eindevaluatie in te vullen.

 

Kwaliteit in processen

Language Partners is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Van Dale Taaltrainingen en is gecertificeerd door Cedeo.

 

Cedeo-certificatie
Cedeo is de onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van dienstverleners op het gebied van human resources meet en waarborgt. Om de kwaliteit te monitoren, voert Cedeo elke twee jaar in alle sectoren een klanttevredenheidsonderzoek uit onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten.

 

ISO-norm 9001
Bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement van Language Partners zijn beoordeeld op basis van de ISO-norm 9001, het bewijs van efficiency dat u van een taleninstituut mag verwachten. 

 

NRTO, de Nederlandse Raad voor training en opleiding
De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. Lees hier de Algemene Voorwaarden en gedragscode van NRTO.

Van Dale Taaltrainingen

 

Kwaliteit in materiaal en extra’s

Ook aan de materialen en middelen die tijdens onze trainingen gebruikt worden, stellen we hoge, duurzame kwaliteitseisen.

  • Het lesmateriaal is met de grootste zorg samengesteld en wordt gedrukt op FSC-papier
  • Aanvullende materialen, zoals pennen en mappen, zijn zoveel mogelijk gemaakt van duurzame materialen
  • De goed verzorgde lunches zijn volledig samengesteld uit biologische ingrediënten