Wat is juist?

Wat is juist: zowel Nederland als België is EU-lid of zowel Nederland als België zijn EU-lid

Antwoord 
Beide zijn juist, maar we raden aan om het enkelvoud te gebruiken.

Uitleg 
Het onderwerp van deze zin (‘zowel Nederland als België’) is grammaticaal gezien enkelvoudig, ook al is er sprake van twee landen. Dat kun je zien door de woordvolgorde een beetje te veranderen:

                Zowel Nederland is EU-lid als België.

Nu is dat natuurlijk een wat ongebruikelijke formulering. En lang niet iedereen voelt deze constructie meer aan als enkelvoud. Je komt dan ook geregeld een zowel-onderwerp tegen met een meervoudige persoonsvorm:

                Zowel Dumoulin als Kruijswijk doen mee aan de Giro.

Deze constructie is inmiddels zo ingeburgerd dat ze niet langer als fout beschouwd wordt. Toch vindt niet iedereen een meervoud hier acceptabel. We raden je daarom aan om op safe te spelen en hier voor het enkelvoud te kiezen.

Van Dale Taaltraining Correct Nederlands

Voor iedereen die veel teksten schrijft en daarbij geen taalfouten mag maken, en voor iedereen die graag zijn kennis over de laatste spellingregels wil opfrissen! Spijker in één dag je kennis van de Nederlandse spelling en grammatica weer helemaal bij. Meer informatie>>>